Evaluare Naţională – clasele a II-a, a IV-a si a VI-a


Anul școlar 2022 - 2023

ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

ORDIN nr. 5327 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a


AN ȘCOLAR 2019-2020

AN ȘCOLAR 2017-2018