Prezentare generala

VIZIUNE, MISIUNE

Viziunea școlii

„Părinții schițează fondul sufletului, școala și viața desăvârșesc și retușează fondul și gândesc rama. Educația trebuie să țintească a-l face pe om folositor lui și societății.”

Misiunea școlii

„Școala noastră caută să promoveze valorile europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții la proces, deschiderea spre schimbare și adaptare într-o societate dinamică și învățarea pe tot parcursul vieții.”