Prezentare generală

VIZIUNE, MISIUNE

Viziunea școlii

     „Părinții schițează fondul sufletului, școala și viața desăvârșesc și retușează fondul și gândesc rama. Educația trebuie să țintească a-l face pe om folositor lui și societății.”

Misiunea școlii

       „Școala noastră caută să promoveze valorile europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții la proces, deschiderea spre schimbare și adaptare într-o societate dinamică și învățarea pe tot parcursul vieții.”

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze”.


(Maria Montessori, Descoperirea copilului)

Valorile pe care le promovează școala noastră :

Creativitate                                   Victorie                         

Unitate                                             Onestitate

Zăbovire                                          Dăruire

Armonie                                           Admirație