Simulare Evaluare Națională

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

Evaluare Naţională – clasele a II-a, a IV-a si a VI-a


Anul școlar 2022 - 2023

ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

ORDIN nr. 5327 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a


AN ȘCOLAR 2019-2020

AN ȘCOLAR 2017-2018

Admitere liceu şi şcoala profesională


ADMITERE 2022 – 2023


ADMITERE – 2021

ADMITERE 2020

ADMITERE 2019

ADMITERE 2018

Evaluare Naţională – clasa a VIII-aEVALUARE NAȚIONALĂ 2021 -2022

ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011EVALUARE NAȚIONALĂ 2020 -2021

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018