Evaluare Naţională – clasele a II-a, a IV-a si a VI-a


Anul școlar 2022 - 2023

ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

ORDIN nr. 5327 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a


AN ȘCOLAR 2019-2020

AN ȘCOLAR 2017-2018

Înscriere/reînscriere învățământ preșcolar

Pentru anul școlar 2020-2021

Pentru anul școlar 2019-2020

Pentru anul școlar 2018-2019

Dezbatere viziune ”Educația ne unește”

 

 

CONCLUZII  DEZBATERE VIZIUNE ”EDUCAȚIA NE UNEȘTE”, 29 MAI 2019, INTERVAL ORAR  13.00 – 15.00:

  1. Viziunea pune accent pe educația centrată pe elev, dar și pe rolul familiei în educarea și modelarea personalității elevilor.
  2. Generalizarea programului școală după școală, care impune în schimb crearea condițiilor pentru servirea prânzului în unitatea școlară (cantină/sală de mese), o infrastructură școlară adecvată pentru spații școlare flexibile și învestiții în infrastructură.
  3. Limitarea elevilor care obțin o medie mai mică de 5 (cinci) la Evaluarea Națională să meargă la liceu și orientarea lor către școlile profesionale;
  4. Alte aspecte pozitive: obligativitatea învățământului preșcolar; colaborarea profesor – învățător în ciclul primar, existența consilierului de carieră și menținerea școlilor profesionale;
  5. Multicalificarea cadrelor didactice poate reduce creativitatea, dăruirea;